logo

Korskildelund 6
2670 Greve

Tlf. 36 91 52 45

Fax 36 91 50 01 (ikke fortroligt materiale)

Email:

email

Firmaet er lukket pga den økonomisk krise.

Vi takker vores kunder for samarbejdet gennem tiden.

Stifterens kommentarer til dansk erhvervslivs håndtering af IPR vil, i løbet af kort tid, kunne følges på bloggen på:

The Patent Litigator (www.patent-litigator.dk)